SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ŻEBY POZNAĆ MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY
kontakt

Sukces zaczyna
się od rozmowy.

Opracuj dokumenty strategiczne dla gminy z WANIR

dla kogo?

Strategie przede wszystkim mają za zadanie wspierać rozwój obszaru oraz podnosić standard życia jego mieszkańców.

 • dyrektorzy placówek OŚWIATowych
 • SAMORZĄDOWCY
 • LIDERZY SPOŁECZNI/AKTYWIŚCI
 • WOJSKO
 • DZIECI/MŁODZIEŻ
 • LGD/NGO
 • KLASTRY
 • INWESTORZY/PRZEDSIĘBIORCY
 • mieszkańcy

Z nami to proste

Budowanie od postaw strategii z WANIR jest proste! Zobacz, z jakich etapów będzie składała się współpraca

 • powołanie zespołu roboczego
 • analiza dokumentów gminnych
 • diagnoza strategiczna
 • WARSZTATY desighn thinking
 • ANKIETY dla mieszkańców
 • PROJEKT strategii
 • walidacja
 • STRATEGIA!

sukces!

Już dziś rozpocznijmy pracę nad nową strategią dla Gminy, która stanie się jej wizytówką. Opracujmy dokument który:

 • poprzedzony będzie diagnozą społeczną
 • porusza wszystkie zagadnienia ważne dla mieszkańców
 • jest powiązany ze strategią województwa
 • uwzględnia pozyskiwanie zewnętrznego finansowania (np. z unii europejskiej)
 • opracowany w formie graficznej będzie przejrzysty i czytelny dla każdego mieszkańca
 • zagwarantuje systematyczny i skoordynowany rozwój twojego obszaru

750

dofinansowanych
projektów


550 mln

pozyskanych
dotacji


150

dokumentów
strategicznych


362

zarządzanych
projektów


Strategia Rozwoju Gminy

To najważniejszy strategiczny dokument gminy. Dobrze opracowana strategia zapewni zrównoważony i optymalny rozwój Twojego obszaru.

Gminny Program Rewitalizacji

Właściwie zaplanowany proces rewitalizacji prowadzi do ożywienia gospodarczego zdegradowanego obszaru, włączenia go na nowo w strukturę funkcjonalno-przestrzenną oraz podniesienia jakości życia mieszkańców.

Prawo Zamówień Publicznych

Wiemy jak zaoszczędzić środki gminne poprzez stosowanie trybu negocjacji. Negocjuj, oszczędzaj czas i pieniądze z budżetu.

Program Ochrony Środowiska

Program ochrony środowiska to instrument pozwalający na efektywne zarządzanie ochroną środowiska i zapewniający niezbędną koordynację działań podejmowanych w tym zakresie w samorządzie.nasz zespół

Usługi dla jednostek samorządu terytorialnego Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
Strategie, Raporty, Smart Cit, środki europejskie i krajowe
prezes zarządu

jakub michałowski

michalowski@wanir.edu.pl
Usługi dla jednostek samorządu terytorialnego Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
Strategie, Raporty, Smart City
kierownik zespołu

irma kuznetsova

irma@wanir.edu.pl
Doradca i ekspert Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
Usługi rozwojowe dla JST, zarządzanie w wymiarze strategicznym
Doradca i ekspert

dr Joanna Cieślińska

cieslinska@wanir.edu.pl

Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga zaprowadzi cię donikąd.

- Henry Kissinger


wielkopolska akademia nauki i rozwoju

poznaj nas

Poznaj nas

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 700 JST w całym kraju na każdym poziomie ich funkcjonowania.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność oraz efektywność instytucji publicznych.

Dokumenty strategiczne

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Pozyskiwanie dotacji

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe. Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego.

Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzanie projektami

Nasz Dział Zarządzania składa się ze specjalistów w dziedzinie programów i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych oraz księgowości.

W ramach kompleksowej usługi zapewniamy wsparcie i doradztwo od momentu pozyskania dotacji, przez realizację i bieżące rozliczenie, kończąc na zachowaniu trwałości w projekcie


BEZPŁATNY WEBINAR INFORMACYJNY

Wypełnij formularz kontaktowy, żeby poznać możliwości współpracy


CRM form will load here